•     🦋کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان کم برخ...

  • 💫 کانون جهاد علمی با همكارى انجمن علمى دوستان قلب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار میکند: 🚭کمپین جمع...

  • فراخوان ثبت نام هشتمین همایش راهی به سوی آینده (اردوی جهادی)

    ✨✨✨✨✨ 👩‍🏫کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند: 🦋هشتمین همایش راهی به سوی آینده🦋 ج...

  • کمپین سلامت شهری ، اعداد خود را بدانید

    📣📣📣کانون جهاد علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می کند:🔔 کمپین سلامت “اعداد خود را بدانید&...

  • ثبت نام و عضویت در کانون

      لینک ثبت نام و عضویت در کانون   ✨✨﷽✨ا فراخوان عضویت در کانون فرهنگی دانشجویی 💠جهاد علمی💠...

فراخوان و رویدادها

دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

Scrolling Box

دسته‌بندی نشده

جهاد در سالهای گذشته

کانون جهاد علمی سیزدهمین سال فعالیت خود را در حالی پشت سر گذاشت که بعد ...

ادامه مطلب »