فراخوان لیدرشیپ بازدید دانش آموزی “کانون جهاد علمی”

فراخوان لیدرشیپ بازدید دانش آموزی هشتم و نهم بهمن ماه   📣📣 فراخوان برنامه بازدید دانش آموزی کانون جهاد علمی📣📣 : ✅با سلام. کانون جهاد علمی از اعضای فعال جهادی در جهت تکمیل کادر برنامه بازدید دانش آموزی دعوت به همکاری می نماید . 🔷🔻 برنامه بازدید دانش آموزی هر ساله با هدف آشنا سازی … ادامه خواندن فراخوان لیدرشیپ بازدید دانش آموزی “کانون جهاد علمی”